Účtovný výkaz

MIRER s.r.o. (IČO: 46036474) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2023195086_IR_2012_2026711022013.TIF